Que vol dir "Passivhaus"?

detall.png

EL CONCEPTE

L'estàndard Passivhaus alemany de construcció que garanteix veritablement l'eficiència energètica i un nivell de confort elevat a un preu assequible. No es tracta d'una marca comercial sinó d'un concepte constructiu provat aplicable per a tothom i a qualsevol lloc.

AVANTATGES.png

ELS AVANTATGES

Els avantatges de les cases passives són enormes i inqüestionables.
Sovint es diu que les cases passives són més cares, però tot depèn de com es vulgui distribuir els diners. Es tracta de tenir clares les prioritats i invertir els diners on és important.
Saber que pagar una mica més en un inici però que això te'n farà estalviar molts més al cap de pocs anys no sembla, en cap cas, una mala decisió no?

estalvi_i_sost.png

ESTALVI I SOSTENIBILITAT

Les cases passives permeten estalviar un 90% de l'energia en relació al que consumeix l'estoc de cases existents i al voltant d'un 75% en relació a les cases noves, les quals segueixen la normativa vigent obligatòria.
Consumeixen menys d'1,5 litres de gasoil o menys de 1,5 m3 de gas per escalfar 1 m2 d'espai habitable a l'any.
També s'ha demostrat àmpliament que en climes càlids on els edificis utilitzen habitualment aire condicionat les cases passives aconsegueixen una enorme reducció del consum energètic.

confort.png

CONFORT

Un altre aspecte a destacar de les cases Passivhaus és la sensació de confort que s'experimenta al viure en una d'elles. Una de les principals causes de disconfort a les cases és la diferència de temperatura entre l'aire i les superfícies de les parets interiors. Doncs bé, en les cases Passivhaus aquesta diferència és mínima inclús amb temperatures exteriors extremes. Finestres d'alt rendiment i parets, cobertes i lloses altament aïllades són el que permeten mantenir el calor dins els límits de la casa, o bé, fora d'ella quan així ho desitgem.

SALUT.png

SALUT

En una casa convencional, els nivells de CO2 que s'acumulen a l'interior per falta de ventilació arriben a ser molt elevats, especialment als dormitoris a la nit quan hi estem dormint. En canvi en una casa passiva, l'aire interior es renova constantment mantenint l'aire interior a la màxima qualitat durant tot la nit. En la gràfica es veuen els nivells de CO2 en un dormitori al llarg de quatre dies en una casa convencional i en una casa passiva. En la casa convencional els nivells de CO2 pugen enormement.

caracteristiques.png

LES CARACTERÍSTIQUES

Les cases passives aconsegueixen un alt nivell d'eficiència energètica a través de pocs elements, simples, però enormement efectius. Necessiten, això sí, d'un bon projecte d'arquitectura i de la implicació de tots els agents de l'obra, ja que es tracta d'un concepte basat, en gran part, en la correcta execució de les solucions constructives

aïllament-tèrmic.png

L'AÏLLAMENT TÈRMIC

Els mecanismes per poder a arribar a gaudir dels avantatges d'una casa passiva són en realitat molt simples. Potser el més obvi és el de l'aïllament tèrmic.
Les cases passives acostumen a tenir uns gruixos d'aïllament molt més grans del que estem acostumats. Mitjançant el càlcul de la demanda energètica de l'edifici es determina amb precisió el gruix d'aïllament de cada casa.

ESTANQUITAT A L'AIRE

Són moltes les infiltracions d'aire exterior que es produeixen en les cases convencionals i que es tradueixen en pèrdues energètiques i econòmiques.
En una casa passiva s'ha de definir un pla continu d'estanquitat a tot l'embolcall de la casa i estudiar-lo amb precisió en els detalls constructius. Durant l'execució de l'obra caldrà parar especial atenció a la continuïtat real d'aquest element.
Finalment es realitzarà una prova d'estanquitat anomenada Blowerdoor Test que mesura si l'estanquitat aconseguida és realment la desitjada.

PRESERVAR L'ESCALFOR

Un altre element clau en les cases passives és un imperceptible sistema de ventilació que subministra constantment aire net a la casa sense crear corrents desagradables. L'aire net que entra del exterior recupera el calor de l'aire expulsat mitjançant una unitat de recuperació de calor d'alta eficiència.
D'aquesta manera es manté la temperatura de confort estable i un aire d'alta qualitat.

NO ALS PONTS TÈRMICS

En la majoria de cases actuals hi ha molts punts en que l'escalfor de la casa s'escapa. La causa és un disseny constructiu poc conscient dels fluxos energètics dels materials.
En l'arquitectura passiva es posa especial atenció a tots aquests punt, es pensen i es dissenyen especialment per tal de minimitzar les pèrdues energètiques.

finestres.png

FINESTRES I PORTES

En tota construcció, les finestres són un punt molt vulnerable pel que fa a la pèrdua o als guanys indesitjables d'energia. Per això en l'arquitectura passiva, aquests element es dissenyen amb especial rigor.
Els marcs de les finestres, si són de fusta, acostumen a ser força gruixuts, alhora que redueixen al màxim la superfície de contacte amb l'exterior. Els vidres acaben sent moltes vegades triples amb dues cambres d'aire, garantint una baixa emissivitat, i amb gasos que en redueixen encara més la transmitància.