planta.png
Secció-fugada.png
Alçat-nord.png
Secció-3d.jpg
imatge-3d.jpg
imatge-3d-02.jpg