Casa MIGE

Després de plantejar diferents propostes per una parcel·la amb un desnivell important, es va decidir no tirar endavant el projecte.

Es van plantejar diferents propostes, una d'elles, es tractava de diferents plataformes on es desenvolupaven les diferents zones i el programa desitjat pels clients,
Posteriorment, es va decidir fer una casa més compacte i no tan adaptada a la topografia existent.


Situació   Vacarisses

Projecte   2016

Fase d'obra  Avantprojecte

Promotor privat  Mireia i Gerard

Autor   Xavier Tragant

Equip   Gemma Parera